ใบอนุญาตกำกับดูแลและการลงทะเบียน

Quantum Computing Labs Corp จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับ FINCEN (FINCEN – www.fincen.gov )
เลขทะเบียน: QCL4262

House of Medici Corporation ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับ FINCEN (FINCEN – www.fincen.gov )
เลขทะเบียน : AADC4459

ผู้จัดหาทองคำของ Aureus Nummus Management Corp, Aureus Nummus Latin SAS จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทองคำกับ DIAN และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด

DIAN – www.dian.gov.co

เลขทะเบียน: 901303584-9

Aureus Nummus Latin SAS ผู้จัดจำหน่ายทองคำของ Aureus Nummus Management Corp ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับ ANM ในฐานะผู้ส่งออกทองคำ โลหะมีค่า และสินค้าโภคภัณฑ์

ANM – www.anm.gov.co

ทะเบียนเลขที่:
RUCOM-2019091015377

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.