ஒழுங்குமுறை அனுமதிகள் மற்றும் பதிவுகள்

Quantum Computing Labs Corp முறையாக FINCEN இல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது (FINCEN – www.fincen.gov ).
பதிவு எண்: QCL4262

ஹவுஸ் ஆஃப் மெடிசி கார்ப்பரேஷன் FINCEN இல் (FINCEN – www.fincen.gov ) முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பதிவு எண்: AADC4459

ஆரியஸ் நம்மஸ் மேலாண்மை கார்ப் நிறுவனத்தின் தங்க சப்ளையர், ஆரியஸ் நம்மஸ் லத்தீன் எஸ்ஏஎஸ் தங்கம் ஏற்றுமதியாளராக டிஐஏஎன் மற்றும் அனைத்து தொடர்புடைய அதிகாரிகளுடன் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

DIAN – www.dian.gov.co

பதிவு எண்: 901303584-9

Aureus Nummus Management Corp இன் தங்கம் சப்ளையர், Aureus Nummus Latin SAS முறையாக ANM உடன் தங்கம், விலைமதிப்பற்ற உலோகம் மற்றும் பொருட்கள் ஏற்றுமதியாளராக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ANM – www.anm.gov.co

பதிவு எண்:
RUCOM-2019091015377

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.