مجوز های نظارتی و ثبت نام

Quantum Computing Labs Corp به طور مناسب در FINCEN ثبت شده است (FINCEN – www.fincen.gov ).
شماره ثبت: QCL4262

شرکت House of Medici به طور مناسب در FINCEN ثبت شده است (FINCEN – www.fincen.gov ).
شماره ثبت: AADC4459

تامین کننده طلا از شرکت اورئوس Nummus ، اورئوس Nummus S.A.S. لاتین به عنوان صادرکننده طلا با دیان و سایر مقامات مربوطه ثبت شده است.

دیان – www.dian.gov.co

شماره ثبت: 901303584-9

تامین کننده طلا از شرکت اورئوس Nummus مدیریت Corp, اورئوس Nummus لاتین S.A.S. است بموقع با ANM به عنوان طلا ، فلزات گرانبها و صادر کننده کالا ثبت شده است.

ANM – www.anm.gov.co

شماره ثبت:
RUCOM-۲۰۱۹۰۹۱۰۱۵۳۷۷

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.