היתרים ורישומי הרגולציה

Quantum Computing Labs Corp רשומה כהלכה ב-FINCEN (FINCEN – www.fincen.gov ).
מספר רישום: QCL4262

תאגיד House of Medici רשום כדין ב-FINCEN (FINCEN – www.fincen.gov ).
מספר רישום: AADC4459

ספקית הזהב של האורנוס Nummus ניהול קורפ, האוראוס Nummus לטינית S.A.S. רשום כיצואן זהב עם דיאן וכל שאר הרשויות הרלוונטיות.

DIAN – www.dian.gov.co

מספר רישום: 901303584-9

ספקית הזהב של האורנוס Nummus ניהול קורפ, האוראוס Nummus לטינית S.A.S. הוא רשום כדין עם ANM כמו זהב, יקר מתכת וסחורות היצואן.

ANM – www.anm.gov.co

מספר הרשמה:
RUCOM-2019091015377

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.